تمرین

۱- استیو بلانک، استارت آپ را اینگونه تعریف می‌کند «استارتاپ یک سازمان موقت است که در جستجوی مدل کسب و کاری است که گسترش پذیر و تکرار پذیر می‌باشد» با توجه به این تعریف، آیا کسب و کار روباه را یک«استارت آپ»می‌دانید؟ چرا؟

.

۲- کدام یک از افراد زیر را برای منتورینگ یا مشاوره استارت آپ ها مناسب می دانید؟ چرا؟

.

-کسی که می‌گوید دکترای بازاریابی از دانشگاه فوبیانسکی دارد.

-کسی که می‌گوید مشاور چندین وزارتخانه و ادارات دولتی بوده است.

-کسی که می‌دانید در حال حاضر مشاور چندین کمپانی بسیار بزرگ است.

-کسی که در چندین استارت آپ ویکند به عنوان منتور شرکت داشته است.

-کسی که میگوید در چند استارت آپ خارج از کشور مشارکت داشته است.

-کسی که می گوید تنها یکی دو استارت آپ شکست خورده در کارنامه اش دارد

-کسی که یکی دو استارت آپ موفق داشته است

.

۳-به نظر شما چرا حیوانات فریب روباه رو می‌خوردند؟

.

۴-با کدامیک از گزاره های زیر موافقید؟

.-منتوری که خود تجربه استارت آپ نداشته باشد منتور نیست.

-منتوری که خود تجربه استارت آپ موفق نداشته باشد منتور نیست.

-منتوری که تجربه انسان ساز شکست، در استارت آپ را نداشته باشد منتور نیست.

-منتوری که مطالعات به روز استارت آپی نداشته باشد، منتور نیست.

-منتوری که دلسوز نباشد منتور نیست.

-منتوری که در ازای منتوری پول بگیرد منتور نیست.

-منتوری که در ازای منتوری سهام بگیرد منتور نیست.

-کسی که تجربه عملی نداشته ولی دانش تئوری خوبی درباره استارت آپ ها داشته باشد می‌تواند منتور خوبی باشد.

-منتور خوب باید مدرک مرتبط با کارآفرینی داشته باشد.

-منتور خوب راه حل های فوق العاده ای در آستین دارد.

-منتور خوب می‌تواند با سوال های فوق العاده تیم را کمک کند تا به راه حل های خوب برسند.

-منتور خوب می‌تواند فرصت ها و تهدید های کسب و کار شما را به خوبی شناسایی کند.

-منتور خوب می‌تواند به تیم شما کمک کند تا فرصت ها و تهدید های کسب و کارتان را شناسایی کنید.

.

۵- یک منتور خوب را تعریف کنید:

.

۶-چطور می‌توانید راهنمایی خوب را از راهنمایی بد تشخیص دهید؟

.

۷-بین دو واژه «ارزش آفرینی» یا «کارآفرینی» کدامیک را برای ترجمه لغت «Entrepreneurship» مناسب تر می‌دانید؟ چرا؟

.

۸-چرا گاهی انتخاب میکنیم به خاطرات تلخمان فکر نکنیم؟

.

۹-لیستی از واکنش هایی که در مواجهه با اشتباهات کسب و کار مناسب میدانید تهیه کنید:

.

results matching ""

    No results matching ""