تمرین

۱- سگ آبی مشتریان خود را چگونه توصیف میکرد؟ چرا؟

.

۲-به نظر شما چرا سگ آبی با وجود انتخاب یک اسم پرطمطراق نتوانست هیچ حیوانی را برای ثبت نام مجاب کند؟

.

۳-چرا تبلیغات سگ آبی موثر نبود؟

.

۴-آیا کسب و کارهایی را میشناسید که تلاش میکنند از طریق اجبار و انحصار، مشتری خود را وادار به خرید کنند؟ نظر شما درباره آنها چیست؟

.

۵-سخنرانیErnesto Sirolliرا که با عنوان«می‌خواهید به کسی کمک کنید؟ ساکت باشید و گوش کنید»در کنفرانس تدکس در سال2012بیان شد ببینید و درباره مفاهیم آن در گروه خود مشورت کنید.

.

۶-پیشنهاد می‌کنم این جمله استیو بلانک را به خاطر بسپارید:

«مشتری برای پول دادن به شما خلق نشده، بلکه این شمایید که برای حل مشکلات مشتری به وجود آمده اید»

results matching ""

    No results matching ""