تمرین

۱-لطفا پاسخ سوالات زیر را بنویسید و سپس درباره آنها با گروه خود مشورت کنید:

واژه های زیر را تعریف کنید:

-کارآفرین

-سرمایه گذار

-باهمستان

.

۲-در داستان بالا هدف حیوانات جنگل برای تقلید سیستم بازار، تحقق رویای زندگی در قصر های انسانی بود.هدف شما برای ورود به دنیای کار آفرینی چیست؟ (در گروه های دو نفره از تکنیک «5چرا» استفاده کنید)

.

۳-در گروه های دو نفره بحث کنید که آیا می‌‌توانید با استخدام در کسب و کارهای دیگران به هدف های بالا برسید؟

.

۴-اگر بخواهید باهمستان استارتاپی شهر خود را بسازید، تقلید از شرایط فعلی «بولدر» یا «سیلیکون ولی» تا چه اندازه مفید خواهد بود؟

.

۵-در گروه خود سخنرانی «از نهضت پابرهنه ها بیاموزیم...» را ببینید و درباره مضامین آن با یکدیگر مشورت کنید.

results matching ""

    No results matching ""